Träregelvägg

Fördelar

  • Till synliga ytor
  • Enkel komplettering

10 mm PROMATECT®-100
EI/EW 60 min. brandmotstånd

01 Betong

02 Träreglar

03 Stenull

04 PROMATECT®

Träregelvägg

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på en träregelvägg. Konstruktioner av stål, betong, mm. och bärande väggar omfattas inte av exemplet.


Konstruktionsexempel

Monteringsanvisningar

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration