Stålregelvägg

Fördelar

  • Till synliga ytor
  • Enkel komplettering

10 mm PROMATECT®-100
EI60/EW 90 min. brandmotstånd

01 Betong

02 Stålprofiler

03 Stenull

04 PROMATECT®

Stålregelvägg

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på en stålregelvägg. Konstruktioner av trä, betong, mm. och bärande väggar omfattas inte av exemplet.


Konstruktionsexempel

Monteringsanvisningar

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad