PROMATECT®-L500

PROMATECT®-L500 används främst för brandskydd av ventilatons-och rökkanaler, men även för andra ändamål som kräver en skiva med goda termiska egenskaper (både i normala förhållanden och i händelse av brand). 

Skivan har en låg vikt och är lätt att bearbeta. Skivan kan användas för ventilation och rökkanaler med brandkrav upp till 240 minuter.

Användning

Ventilations- och rökkanaler

Fördelar

  • Obrännbar
  • Låg vikt
  • Fuktstabil