PROMAPAINT®-SC4

PROMAPAINT®-SC 4 är en uppskummande brandhämmande färg som är vattenbaserad. PROMAPAINT®-SC 4 är en fiberfri vit färg för invändig och semiexponerad användning på bärande stålkonstruktioner. Produkten används på öppna samt ihåliga stålprofiler som kräver 15–90/120 minuters brandskydd. Produkten appliceras med airless-spruta, och på mindre områden med pensel.

Användning

Balkar/pelare–stål med färg

Fördelar

  • Kan övermålas
  • Fin ytstruktur