PROMAPAINT®-SC3

PROMAPAINT®-SC 3 är en uppskummande brandhämmande färg som är vattenbaserad. PROMAPAINT®-SC 3 är en fiberfri vit färg för invändig och semiexponerad användning på bärande stålkonstruktioner. Produkten används på öppna samt ihåliga stålprofiler som kräver mellan 90–180 minuters brandskydd. Produkten kan appliceras med airless-spruta, roller eller pensel.

Användning

Balkar/pelare–stål med färg

Fördelar

  • Kan övermålas
  • Fin ytstruktur