PROMASTOP®-CC

PROMASTOP®-CC-färg är grå "hybrid" brandskyddsfärg på vattenbasis.

Användning

Genomföringar i väggar och golv.

Fördelar

  • Lämplig att användas i fuktiga utrymmen (dvs. höga fuktighetsnivåer, stänkande vatten, etc.)
  • Enastående vidhäftningsegenskaper
  • Minimal sektionsisolering för alla kabelgrupper