PROMATECT®-L

Fördelar

  • Låg vikt
  • Fuktbeständig
  • Icke brännbar

PROMATECT®-L

Icke brännbar kalciumsilikatskiva med låg vikt. Skivan är hygroskopisk och angrips inte av skadedjur eller röta.

PROMATECT®-L används i första hand som brandskydd av stål, men även för andra syften där det krävs en skiva med goda termiska egenskaper (såväl under normala förhållanden som vid brand). Skivan har låg vikt och är lätt att bearbeta. Dess goda fuktegenskaper gör att den kan monteras under hela byggförloppet, dock inte oskyddad. Skivan är beige med raka kanter.

Användning

Nedladdning
< #Back#

Produktdatablad

Konstruktionsexempel

Broschyr

Broschyr

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration

Monteringsanvisningar

Produktdatablad

Konstruktionsexempel

Broschyr

Broschyr

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration

Monteringsanvisningar