Om Promat

Promat tillverkar marknadsledande produkter för passivt brandskydd. Promat är verksamma över hela världen och i Norden är vi en del av ivarsson A/S som ägs av den belgiska Etex-koncernen. Promats produkter produceras vid flera högteknologiska fabriker runt om i världen. Promats produkter och lösningar har testats enligt de senaste standarderna och uppfyller alltid myndigheternas brandkrav. Den vanligast förekommande skivfamiljen är PROMATECT-skivorna som används för allmän brandisolering av bland annat stål samt för uppförande av väggar och tak.

Vår mission

Vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar och Best Insulating Performance-lösningar Vi vill skydda och rädda liv baserat på innovativa och välutvecklade Promat-produkter och -system.

Med Promats mission och målsättning som verktyg arbetar vi med att sprida budskapet om passivt brandskydd inom byggandet. Våra Best Insulating Performance-produkter och -system har gett våra kunder ökad säkerhet i mer än 60 år. Passiv brandisolering och skydd är vår passion och vi arbetar målinriktat med att utveckla och leverera ännu bättre produkter och system till våra kunder.

Brandskydd är en tillitsfråga. Vi på Promat är medvetna om vilket ansvar den här branschen har gentemot sina kunder och vi är stolta över att leva upp till ansvaret genom vårt sätt att arbeta. Vi värdesätter de utmaningar som finns inom brandskydd och motiveras av att arbeta utifrån vår målsättning att utveckla produkter som skyddar och räddar liv.