Miljö och säkerhet

Effekterna av brand kan vara förfärliga… genom förlust av dyrbara människoliv och dyr egendom. Effekterna på ett samhälle och på den ekonomiska utvecklingen kan vara omfattande i många år efter själva branden. Ett annat offer för en större brand är omgivningarna och miljön. Genom att erbjuda de bästa möjligheterna för brandsäkerhet har Promat ett aktivt och positivt inflytande på miljön och den allmänna trivseln i det omgivande samhället.

Promats produkter och system har provats, extremtestats och dokumenterats. Det är produkter och system som internationellt är erkända som ”standarden” och som används som jämförelseunderlag för institutioner som utfärdar lagar och riktlinjer.

Samma uppmärksamhet på detaljer och säkerhet syns på andra områden. Promat fokuserar på miljö och säkerhet på alla nivåer från tillverkning till installation. I enlighet med moderföretaget, Etex Group, har Promat utvecklat egna miljö- och säkerhetsriktlinjer. Det är en del av en standardiserad företagspolicy och tillgång till principen om en bärkraftig affärsmodell för hela koncernen på världsplan. Detta innefattar att:
•    skapa säkra arbetsmiljöer för alla medarbetare
•    kontrollera och begränsa eventuellt negativt inflytande på miljön
•    integrera miljö- och säkerhetsaspekter i forsknings- och utvecklingsstrategier för koncernens alla produkter och system
•    löpande mäta, övervaka och förbättra alla miljö- och säkerhetsmässiga förhållanden
•    uppmana till öppen dialog med alla intressenter, baserat på logisk och publicerad information
•    använda tillbörlig omsorg i samband med övertagande eller sammanslagning med andra verksamheter och som standard undersöka dessa verksamheters miljösystem, säkerhetssystem och riktlinjer