Vem är vi?

Promat är marknadsledande inom den dynamiska världen som sysselsätter sig med specialiserade lösningar inom brand och brandskydd. Promat är en aktiv del av det världsomspännande nätverket i Etex-koncernen. Etex totala omsättning uppgick 2013 till mer än 22 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i 45 länder med 119 produktionsställen och sysselsätter mer än 17 000 professionella medarbetare – som alla engagerar sig för att göra den allt mer komplexa byggsektorn till ett bättre ställe att leva, arbeta och trivas. I Norden är Promat en del av ivarson a/s – som också är en del av Etex-koncernen.


Promat anses internationellt vara synonymt med kvalitet. Deras beprövade, testade och dokumenterade system används idag i byggprojekt över hela världen, i marina projekt och i den strategiskt viktiga olje- och gasbranschen. Verksamheten är välkänd för att leverera samma höga kvalitet för brandskydd och för minimering av riskerna vid olika typer av tunnlar och andra underjordiska anläggningar.

Det är bara Promat som kan erbjuda den höga expertisen som är resultatet av mer än 60 års banbrytande forskning och utveckling. Som kunskapscentrum är Promat överlägset när det gäller att skydda människoliv och värdefull egendom mot okontrollerade bränder, rök, gaser och höga temperaturer.
Omsättning: +/-400 miljoner euro under 2013
Promat i världen
map Avdelningar
14 tillverkningsställen
1 300 anställda

Vad gör vi?

Vi levererar hållbara lösningar för passivt brandskydd och isolering mot höga temperaturer (HPI High performance insulation). Vi skyddar liv, värden och egendom med våra högt specialiserade produkter och system. Promat utvecklar unika lösningar för byggnader och industri som ger säkerhet och energibesparingar. Ett högkvalificerat team med experter utvecklar nya produkter, nya versioner av befintliga produkter och förbättrar löpande kvaliteten på de produkter som tillverkas på fabriker över hela världen och som är grunden för Promats ledarroll inom brandskydd och högtemperaturisolering.

Promats produkter används för tillverkning av ventilationskanaler, inklädnad av stålkonstruktioner, väggar, tak, skydd av elektriska och andra kablar. Promat erbjuder även ett brett utbud av relaterade produkter som exempelvis brandsäkert glas, material för brandsläckning/-tätning som skummar upp vid brand, speciella brandmurbruk, manschetter för brännbara rör, obrännbara fogmassor och mycket mer. Dessa byggmaterial, som är basen för Promats brandskyddssystem och -konstruktioner, erbjuder en unik kombination av fördelar: enastående styrka och motstånd mot mekanisk påverkan och fukt, hög bearbetningsförmåga vid montering och hög säkerhet vid användningen.