Forskning och utveckling

PFLSom världens ledande leverantör av lösningar för passivt brandskydd är Promat och våra omfattande forsknings- och utvecklingsprogram erkända från alla sidor och används till och med som riktlinjer för jämförelse av material inom området. Mer än 60 års samlade, publicerade och tillgängliga testdata är bara några av de faktorer som gör att Promat anses vara globalt ledande inom sofistikerade teknologier när det gäller brand och brandskydd.

Med en stab med engagerade och högkvalificerade specialister har företagets huvudlaboratorium sitt säte i Tisselt, Belgien och andra specialiserade laboratorier i Österrike och Skottland. Alla forsknings- och utvecklingsprogram koordineras med marknadsföring, produktion och ledning för att säkerställa att produkter, system och koncept – på exceptionellt hög nivå – motsvarar de specifika brandskyddsbehoven på en marknad som ständigt blir mer reglerad och där det gäller att alltid kunna leverera till konkurrenskraftiga priser.

Tre olika typer av moderna testugnar gör det till exempel möjligt för Promats tekniker att återge ett brett spektrum av specifika brandförhållanden och att testa i enlighet med de mest omfattande internationella och lokala standarderna. Promats testade och beprövade brandskyddsprodukter används i ett stort antal byggnads-och konstruktionsmässiga sammanhang – väggar, tak, kanaler, stålkonstruktioner, glasväggar, brandfogar och rökventilation.

Promat är erkänt som specialist inom brandskydd av tunnlar och andra underjordiska anläggningar och företagets expertis inom högtemperaturisolering (HPI = High Performance Insulation) anses vara den högsta i världen. Den innebär användning av nanoteknologi och andra mikrotekniker för att skapa banbrytande brandskydd, där begränsade platsförhållanden vanligtvis kommer att förhindra inbyggnad och effekterna av effektivt brandskydd.