Om Promat

Promat är marknadsledande tillverkare av lösningar för passivt brandskydd. Promat är verksamma över hela världen. I Norden är vi en del av ivarsson A/S som ingår i den belgiska Etex-koncernen. 

Promats produkter tillverkas på högteknologiska fabriker runt om i världen. Promats produkter och lösningar har testats i enlighet med de senaste standarderna och kommer alltid att åtminstone kunna uppfylla myndigheternas och byggherrarnas krav på brandsäkra lösningar. 

Den största produktgruppen är PROMATECT-skivorna, som bland annat används för brandisolering av stålkonstruktioner och som beklädnad av väggar och tak. 

Vår mission

Vi levererar hållbara lösningar för passivt brandskydd och isolering mot höga temperaturer – HPI High performance insulation.  Vi skyddar liv, värden och egendom med våra högt specialiserade produkter och system. 

Med utgångspunkt i vår mission arbetar vi med att sprida budskapet om passivt brandskydd inom byggandet. Våra produkter har tillfört ökad säkerhet till våra kunders byggnader och anläggningar under mer än 60 år. Passivt brandskydd är vår passion och vi arbetar målinriktat med att utveckla och leverera ännu bättre produkter och lösningar. 

Vi är fast beslutna att ständigt utveckla våra produkter så att de överträffar gällande standarder. Vi värdesätter de utmaningar som finns inom brandskyddsområdet och motiveras av att arbeta utifrån vår målsättning att utveckla produkter som skyddar och räddar liv.