Takfot

Fördelar

  • Icke brännbar
  • Oorganisk
  • Formstabil

01 Yttervägg EI30 – EI60

02 Takstolar, max. 1 200 mm C-C

03 12*50 mm Alsijoint® tätningsband

04 28*70 mm läkt, max 310 mm C-C

05 2*15 mm MASTERBOARD®-skivor

06 20*148 mm Conchip®-skivor

Takfot

Exemplet omfattar användning av MASTERBOARD®-skivor som brandskydd av takfot till EI30 – EI60.

Konstruktionsexempel

Monteringsanvisningar

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Produkter