PROMATECT-H, L, 200, exempel A 1.2

Exemplet omfattar brandskydd av bärande stålpelare i utfackningsväggar.