PROMATECT-H, L, 200, exempel A 1.1

Exemplet omfattar brandskydd av bärande stålpelare i R60/R90 brandklassade utfackningsväggar med reducerad Promatect skivtjocklek, p.g.a. väggskivornas och isoleringens påverkan.