PROMASPRAY-C450,exempel A 20.3

Exemplet omfattar användning av Spray som brandskydd av stålbalkar.