PROMASPRAY-C450,exempel A 20.7

Exemplet omfattar användning av Spray som brandskydd av stålbalkar.