PROMATECT-H,exempel A 1.0

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbalkar.