PROMATECT-L,exempel A 2.6

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.

Egenskaper

Appliceringsriktning vertikal
Antal sidor 4
Brandskyddsklass (integritet) (E) 60 min
Brandskyddsklass (isolering) (I) 60 min