PROMATECT-L,exempel A 2.6

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.