PROMATECT-L,exempel A 2.5

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.