PROMATECT-L,exempel A 2.2

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbalkar.