PROMATECT-H,exempel A 1.8

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.

Egenskaper

Appliceringsriktning vertikal
Antal sidor 4
Brandskyddsklass (integritet) (E) 120 min
Brandskyddsklass (isolering) (I) 120 min