PROMATECT-H,exempel A 1.7

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.