PROMATECT-H,exempel A 1.6

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.