PROMATECT-H,exempel A 1.4

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.