PROMATECT-H,exempel A 1.2

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbalkar.