PROMATECT-200,exempel A 5.8

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.