PROMATECT-200,exempel A 5.3

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.

Egenskaper

Appliceringsriktning vertikal
Antal sidor 3
Brandskyddsklass (integritet) (E) 60 min
Brandskyddsklass (isolering) (I) 60 min