PROMATECT-200,exempel A 5.2

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbalkar.