PROMATECT-200,exempel A 5.0

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbalkar.