PROMAPAINT-SC4,exempel A 81.0

Exemplen omfattar användning som brandskyddsfärg på stålbalkar.