PROMAPAINT-SC3,exempel A 80.4

Exemplen omfattar användning som brandskyddsfärg på stålbalkar.