PROMAPAINT-SC3,exempel A 80.17

Exemplen omfattar användning som brandskyddsfärg på betongbalkar.