PROMAPAINT-SC3,exempel A 80.1

Exemplen omfattar användning som brandskyddsfärg på stålbalkar.