Vem är vi?

Promat är världsledande tillverkare och utvecklare av lösningar för passivt brandskydd och är en aktiv del av det världsomspännande nätverket i Etex-koncernen. Etex totala omsättning uppgick 2013 till mer än 22 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i 45 länder med 119 produktionsställen och sysselsätter mer än 17 000 professionella medarbetare – som alla engagerar sig för att göra den allt mer komplexa byggsektorn till ett bättre ställe att leva, arbeta och trivas. I Norden är Promat en del av ivarson a/s – som också är en del av Etex-koncernen.

Promat anses internationellt vara synonymt med kvalitet. Deras beprövade, testade och dokumenterade system används idag i byggprojekt över hela världen, i marina projekt och i den strategiskt viktiga olje- och gasbranschen. Verksamheten är välkänd för att leverera samma höga kvalitet för brandskydd och för minimering av riskerna vid olika typer av tunnlar och andra underjordiska anläggningar.

Det är bara Promat som kan erbjuda den höga expertisen som är resultatet av mer än 60 års banbrytande forskning och utveckling. Som kunskapscentrum är Promat överlägset när det gäller att skydda människoliv och värdefull egendom mot okontrollerade bränder, rök, gaser och höga temperaturer.

Vad gör vi?

Vi levererar hållbara lösningar för passivt brandskydd och isolering mot höga temperaturer (HPI High performance insulation). Vi skyddar liv, värden och egendom med våra högt specialiserade produkter och system. Promat utvecklar unika lösningar för byggnader och industri som ger säkerhet och energibesparingar. Ett högkvalificerat team med experter utvecklar nya produkter, nya versioner av befintliga produkter och förbättrar löpande kvaliteten på de produkter som tillverkas på fabriker över hela världen och som är grunden för Promats ledarroll inom brandskydd och högtemperaturisolering.

Promats produkter används för tillverkning av ventilationskanaler, inklädnad av stålkonstruktioner, väggar, tak, skydd av kablar. Promat erbjuder även ett brett program av relaterade produkter som brandsäkert glas, material för brandsläckning/-tätning som skummar upp vid brand, speciella brandmurbruk, manschetter för brännbara rör, obrännbara fogmassor och mycket mera. Dessa byggmaterial, som är basen för Promats brandskyddssystem och -konstruktioner, erbjuder en unik kombination av fördelar: enastående styrka och motstånd mot mekanisk påverkan och fukt, hög bearbetningsförmåga vid montering och hög säkerhet vid användningen.

Omsättning: +/-400 miljoner euro under 2013

Promat i världen

14 tillverkningsställen

1 300 anställda


Forskning och utveckling

PFLSom världens ledande leverantör av lösningar för passivt brandskydd är Promat och våra omfattande forsknings- och utvecklingsprogram erkända från alla sidor och används till och med som riktlinjer för jämförelse av material inom området. Mer än 60 års samlade, publicerade och tillgängliga testdata är bara några av de faktorer som gör att Promat anses vara globalt ledande inom sofistikerade teknologier när det gäller brand och brandskydd.

Med en stab med engagerade och högkvalificerade specialister har företagets huvudlaboratorium sitt säte i Tisselt, Belgien och andra specialiserade laboratorier i Österrike och Skottland. Alla forsknings- och utvecklingsprogram koordineras med marknadsföring, produktion och ledning för att säkerställa att produkter, system och koncept – på exceptionellt hög nivå – motsvarar de specifika brandskyddsbehoven på en marknad som ständigt blir mer reglerad och där det gäller att alltid kunna leverera till konkurrenskraftiga priser.

Tre olika typer av moderna testugnar gör det till exempel möjligt för Promats tekniker att återge ett brett spektrum av specifika brandförhållanden och att testa i enlighet med de mest omfattande internationella och lokala standarderna. Promats testade och beprövade brandskyddsprodukter används i ett stort antal byggnads-och konstruktionsmässiga sammanhang – väggar, tak, kanaler, stålkonstruktioner, glasväggar, brandfogar och rökventilation.

Promat är erkänt som specialist inom brandskydd av tunnlar och andra underjordiska anläggningar och företagets expertis inom högtemperaturisolering (HPI = High Performance Insulation) anses vara den högsta i världen. Den innebär användning av nanoteknologi och andra mikrotekniker för att skapa banbrytande brandskydd, där begränsade platsförhållanden vanligtvis kommer att förhindra inbyggnad och effekterna av effektivt brandskydd.

Miljö och säkerhet

Effekterna av brand kan vara förfärliga… genom förlust av dyrbara människoliv och dyr egendom. Effekterna på ett samhälle och på den ekonomiska utvecklingen kan vara omfattande i många år efter själva branden. Ett annat offer för en större brand är omgivningarna och miljön. Genom att erbjuda de bästa möjligheterna för brandsäkerhet har Promat ett aktivt och positivt inflytande på miljön och den allmänna trivseln i det omgivande samhället.

Promats produkter och system har provats, extremtestats och dokumenterats. Det är produkter och system som internationellt är erkända som ”standarden” och som används som jämförelseunderlag för institutioner som utfärdar lagar och riktlinjer.

Samma uppmärksamhet på detaljer och säkerhet syns på andra områden. Promat fokuserar på miljö och säkerhet på alla nivåer från tillverkning till installation. I enlighet med moderföretaget, Etex Group, har Promat utvecklat egna miljö- och säkerhetsriktlinjer. Det är en del av en standardiserad företagspolicy och tillgång till principen om en bärkraftig affärsmodell för hela koncernen på världsplan. Detta innefattar att:
•    skapa säkra arbetsmiljöer för alla medarbetare
•    kontrollera och begränsa eventuellt negativt inflytande på miljön
•    integrera miljö- och säkerhetsaspekter i forsknings- och utvecklingsstrategier för koncernens alla produkter och system
•    löpande mäta, övervaka och förbättra alla miljö- och säkerhetsmässiga förhållanden
•    uppmana till öppen dialog med alla intressenter, baserat på logisk och publicerad information
•    använda tillbörlig omsorg i samband med övertagande eller sammanslagning med andra verksamheter och som standard undersöka dessa verksamheters miljösystem, säkerhetssystem och riktlinjer

Kontaktpersoner