Miljø & sikkerhed

Virkningerne af brand kan være forfærdelige… I tab af dyrebare menneskeliv og kostbar ejendom. Påvirkningen på et samfund og på økonomisk udvikling kan være omfattende i mange år efter selve branden. Et andet offer for en større brand er omgivelserne og miljøet. Ved at sikre de bedste muligheder for brandsikkerhed, har Promat en aktiv og positiv indflydelse på miljøet, og den generelle trivsel i det omgivende samfund.

Promats produkter og systemer er afprøvet, testet til det ekstreme og dokumenteret. Det er produkter og systemer, der international anerkendes som værende ”standarden”, og som anvendes som sammenligningsgrundlag af lov- og retningsgivende institutioner.

Den samme opmærksomhed på detaljer og sikkerhed er synlig på andre områder. Promat er fokuseret på miljø og sikkerhed på alle niveauer fra fremstilling til installation. I overensstemmelse med moderselskabet, Etex Group, har Promat udviklet egne miljø- og sikkerhedspolitikker. Det er en del af en standardiseret firmapolitik, og tilgang til princippet om en bæredygtig forretningsmodel for hele koncernen på verdensplan. De inkluderer:
•    skabelse af sikre arbejdsmiljøer for alle medarbejdere
•    kontrollere og begrænse mulig negativ indflydelse på miljøet
•    integrere miljø og sikkerhedsaspekter i forsknings- og udviklingsstrategier for alle koncernens produkter og systemer.
•    løbende måling, overvågning og forbedring af alle miljø- og sikkerhedsmæssige forhold
•    opfordre til åben dialog med alle interessenter, baseret på logiske og offentliggjorte data
•    due diligences i forbindelse med overtagelse af eller sammenlægning med andre virksomheder, skal som standard undersøge sådanne virksomheders miljø- og sikkerhedssystemer og politikker