Konstruktionsexsemplar_PROMATECT-H,L,200_A 1.2_utfackningsvaggar_R60-R90_04-07-18_SE_.pdf