Konstruktionsexsemplar_PROMATECT-H,L,200_A 1.1_utfackningsvaggar_R60-R90_04-07-18_SE