PROMATECT-100,eksempel A 4.0

Eksemplet omfatter montering af plader som brandbeskyttelse på træskeletvæg.