PROMATECT-L,eksempel A 2.7

Eksemplet omfatter montering af plader som brandbeskyttelse af stålsøjler.

Egenskaber

Monteringsretning lodret
Antal sider 4
Bærende konstruktion Stål
Brandmodstandsevne (integritet) (E) 90 min
Brandmodstandsevne (isolation) (I) 90 min