PROMATECT-H,eksempel A 1.7

Eksemplet omfatter montering af plader som brandbeskyttelse af stålsøjler.