PROMATECT-200,eksempel A 5.0

Eksemplet omfatter montering af plader som brandbeskyttelse af stålbjælker.

Egenskaber

Monteringsretning vandret
Antal sider 3
Bærende konstruktion Stål
Brandmodstandsevne (integritet) (E) 60 min
Brandmodstandsevne (isolation) (I) 60 min