PROMAPAINT-SC3,eksempel A 80.27

Eksemplet omfatter påføring af maling som brandbeskyttelse af betonsøjler.