Hvem er vi?

Promat er på verdensplan den markedsledende producent og udvikler af løsninger til passiv brandsikring og er en aktiv del af det verdensomspændende net i Etexgruppen. Etex’ samlede omsætning nåede i 2013 over 22 milliarder kroner. Gruppen er repræsenteret i 45 lande med 119 produktionssteder og beskæftiger mere end 17.000 professionelle medarbejdere – alle dedikeret til at gøre den stadigt mere komplekse byggesektor til et bedre sted at leve, arbejde og trives. I Norden indgår Promat som en del af ivarsson a/s – også en del af Etexgruppen.

Promat anses internationalt for synonymt med kvalitet. Afprøvede, testede og dokumenterede systemer anvendes i dag i byggeprojekter over hele verdenen, i marineprojekter og i den strategisk vigtige olie- og gasbranche. Virksomheden er velkendt for at levere de samme høje kvaliteter, når det gælder brandsikring og minimering af risici af forskellige typer tunneler og andre underjordiske anlæg.

Kun Promat kan tilbyde den høje ekspertise, der er resultatet af mere end 60 års banebrydende forskning og udvikling. Som videncenter er Promat uovertruffen, når det gælder om at beskytte menneskeliv og kostbar ejendom mod hærgen af ukontrolleret brand, røg, gasser og tempertur.

Hvad gør vi?

Vi leverer holdbare løsninger til passiv brandbeskyttelse og isolering mod høje temperaturer (HPI = High Performance Insulation). Vi beskytter liv, værdier og ejendom med vores højt specialiserede produkter og systemer. Promat udvikler unikke løsninger til bygninger og industri, som giver sikkerhed og besparelser på energi. Et højtkvalificeret hold af eksperter udvikler nye produkter, nye versioner af eksisterende produkter og forbedrer løbende kvaliteten af de produkter, der produceres på fabrikker over hele verdenen, og som er grundlaget for Promats lederrolle indenfor brandsikring og høj-temperatur isolering.

Promat produkter anvendes til fremstilling af ventilationskanaler, indklædning af stålkonstruktioner, vægge, lofter, beskyttelse af kabler, ligesom Promat også tilbyder et bredt program af relaterede produkter som brandsikkert glas, materialer til brandlukning/-tætning som skummer op i tilfælde af brand, specielle brandmørtler, manchetter til brandbare rør, ubrændbare fugemasser og meget andet. Disse byggematerialer, der er grundlaget for Promats brandsikringssystemer og -konstruktioner, tilbyder en unik kombination af fordele: enestående styrke og modstandsevne mod mekanisk påvirkning og fugt, høj forarbejdningsevne ved montage og høj sikkerhed ved anvendelsen.

Omsætning : € +/- 400 Million i 2013

Promat Worldwide

14 produktions-steder

1.300 ansatte


Forskning og udvikling

PFLSom verdens førende leverandør af løsninger til passiv brandsikring er Promat og vore omfattende forsknings- og udviklingsprogrammer anerkendt fra alle sider, og anvendes endog som retningsgivende for sammenligning af materialer indenfor området. Mere end 60 års samlede, offentliggjorte og tilgængelige testdata er bare nogle af de faktorer, som gør, at Promat anses som globalt førende indenfor sofistikerede teknologier, når det gælder brand og brandsikring.

Med en stab af dedikerede og højtkvalificerede specialister har virksomhedens hovedlaboratorium sit sæde i Tisselt, Belgien, og andre specialiserede laboratorier i Østrig og Skotland. Alle forsknings- og udviklingsprogrammer er koordineret med marketing, produktion og ledels, for at sikre produkter, systemer og koncepter – på et exceptionelt højt niveau – modsvarer de specifikke brandsikringsbehov på et marked, det til stadighed bliver mere reguleret og hvor det gælder om altid at kunne levere til konkurrencedygtige priser.

Tre forskellige typer af moderne testovne tillader eksempelvis Promats teknikere at gengive et bredt spektrum af specifikke brandforhold, og at teste i henhold til selv de mest omfattende internationale og lokale standarder. Testede og afprøvede Promat brandsikringsprodukter finder anvendelse i et stort antal bygnings- og konstruktionsmæssige sammenhænge – vægge, lofter, kanaler, stålkonstruktioner, glasvægge, brandfuger og røgventilation.

Promat er anerkendt som specialist i brandsikring af tunneler og andre underjordiske anlæg, og virksomhedens ekspertise indenfor høj-temperature isolering (HPI = High Performance Insulation) anses for at være den højeste i verden. Den indebærer anvendelse af nanoteknologi og andre mikroteknikker for at skabe banebrydende brandbeskyttelse, hvor begrænsede pladsforhold almindeligvis ville forhindre indbygningen og virkningen af effektiv brandbeskyttelse.

Miljø & sikkerhed

Virkningerne af brand kan være forfærdelige… I tab af dyrebare menneskeliv og kostbar ejendom. Påvirkningen på et samfund og på økonomisk udvikling kan være omfattende i mange år efter selve branden. Et andet offer for en større brand er omgivelserne og miljøet. Ved at sikre de bedste muligheder for brandsikkerhed, har Promat en aktiv og positiv indflydelse på miljøet, og den generelle trivsel i det omgivende samfund.

Promats produkter og systemer er afprøvet, testet til det ekstreme og dokumenteret. Det er produkter og systemer, der international anerkendes som værende ”standarden”, og som anvendes som sammenligningsgrundlag af lov- og retningsgivende institutioner.

Den samme opmærksomhed på detaljer og sikkerhed er synlig på andre områder. Promat er fokuseret på miljø og sikkerhed på alle niveauer fra fremstilling til installation. I overensstemmelse med moderselskabet, Etex Group, har Promat udviklet egne miljø- og sikkerhedspolitikker. Det er en del af en standardiseret firmapolitik, og tilgang til princippet om en bæredygtig forretningsmodel for hele koncernen på verdensplan. De inkluderer:
•    skabelse af sikre arbejdsmiljøer for alle medarbejdere
•    kontrollere og begrænse mulig negativ indflydelse på miljøet
•    integrere miljø og sikkerhedsaspekter i forsknings- og udviklingsstrategier for alle koncernens produkter og systemer.
•    løbende måling, overvågning og forbedring af alle miljø- og sikkerhedsmæssige forhold
•    opfordre til åben dialog med alle interessenter, baseret på logiske og offentliggjorte data
•    due diligences i forbindelse med overtagelse af eller sammenlægning med andre virksomheder, skal som standard undersøge sådanne virksomheders miljø- og sikkerhedssystemer og politikker

Kontaktpersoner

Area Sales Manager

 

Kurt Hoe

M +45 23 66 46 71
kurt.hoe@etexgroup.com