PROMATECT-L,exempel A 2.4

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålpelare.

Egenskaper

Appliceringsriktning vertikal
Antal sidor 3
Brandskyddsklass (integritet) (E) 90min
Brandskyddsklass (isolering) (I) 90min