PROMATECT-200,exempel A 5.1

Exemplet omfattar montering av skivor som brandskydd på stålbalkar.

Egenskaper

Appliceringsriktning horisontell
Antal sidor 3
Brandskyddsklass (integritet) (E) 90min
Brandskyddsklass (isolering) (I) 90min