PROMATECT-100,eksempel A 4.0

Eksemplet omfatter montering af plader som brandbeskyttelse på træskeletvæg.

Egenskaber

Overordnet systemtykkelse 90mm
Maks. højde 4000mm
Brandmodstandsevne (integritet) (E) 60min
Brandmodstandsevne (isolation) (I) 60min
Isoleringsmulighed Ja