Ansvarsfraskrivelse

Fraskrivelse af ansvar vedr. hjemmeside

Promat by ivarsson a/s er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, som måtte opstå på baggrund af brug af denne hjemmeside eller et link fra denne til andre hjemmesider, som er besøgt, eller tillid til dens indhold. Denne generelle ansvarsfraskrivelse er ikke begrænset til eller ændret af en af følgende specifikke advarsler og ansvarsfraskrivelser og udelukker ikke ansvar i forhold til garantier, som er implicitte juridiske betingelser og ansvar, som ikke kan udelukkes.


Indhold af hjemmeside
De oplysninger, som findes på denne hjemmeside, er kun til orientering, og Promat by ivarsson a/s udsteder ikke nogen garanti i forbindelse til den information, der er givet. Promat by ivarsson a/s bestræber sig på at holde denne hjemmeside nøjagtig og opdateret, men står ikke bag egnetheden af oplysningerne på hjemmesiden i enhver sammenhæng.

Specielle advarsler og ansvarsfraskrivelser
Promat by ivarsson a/s anbefaler enkeltpersoner at udføre viruscheck af indholdet i hjemmesiden, når der vælges materiale herfra - selv om siden generelt er renset for evt. vira, som kan påvirke eller ødelægge computersystemer. Promat kan ikke påtage sig skadesansvar, som påberåbes som følge af ovenstående.

Forbundne hjemmesider
Ethvert link på denne hjemmeside, der henviser til andre, er ikke tænkt som godkendelse fra Promat by ivarsson a/s, og Promat bærer ikke ansvaret for de hemmeligholdelseserklæringer eller det indhold, som der linkes til.

Opdateringer
Vi opfordrer enhver, som bruger information direkte eller indirekte fra Promat by ivarsson a/s' hjemmeside til at tilskrive denne information denne hjemmeside og ikke andre hjemmesider. Andre kilder ændrer sandsynligvis informationen på en eller anden måde og/eller ændrer fakta, som er vigtig for forståelsen eller anvendelsen af oplysningerne. Mens ejerne/hosts på denne hjemmeside gør en professionel indsats for at levere nøjagtig, fuldstændig og faktuel information, vil der fra tid til anden være nogle naturlige forandringer, som er frembragt på grund af naturlig fremdrift i interne eller eksterne forretningsomstændigheder, der er uden for Promat by ivarsson a/s' kontrol, specielt i tiden mellem regelmæssige hjemmesideopdateringer. Det er vigtigt at bemærke, at dele af eller måske alle ændringer IKKE bekendtgøres på denne officielle hjemmeside.

Copyright
Indholdet og designet af hjemmesiden er underlagt Promat by ivarsson a/s' retmæssige copyright og/eller aftale om materiale brugt under licens fra copyright-ejere som tredjepart. Hjemmesidens indhold må ikke genskabes i nogen form, dvs. må ikke kopieres, genskabes, tilpasses, ændres, printes, udsendes, offentliggøres eller delvist distribueres, uden at Promat udtrykkeligt på forhånd skriftligt har givet samtykke dertil.

Hemmeligholdelseserklæring
Denne hemmeligholdelseserklæring er oprettet for at vise Promats engagement i forhold hjemmesidens besøgendes privatliv.

Deling og offentligførelse af information
Promat by ivarsson a/s er en dynamisk, integreret del af Etex-gruppen, og dine personlige oplysninger må kun deles blandt denne organisations afdelinger eller dennes betroede, autoriserede forhandlere rundt omkring i verden. Alle disse enheder styres af hemmeligholdelseserklæringen og er bundet af passende fortroligheds- og dataoverførselsaftaler.

Dine rettigheder
Du har rettighed til at korrigere eller ændre på de oplysninger, du allerede har givet Promat. Informér venligst Promat pr. e-mail, således at Promat kan sikre, at oplysningerne er nøjagtige og opdaterede.

Hemmeligholdelseserklæring med ret til ændringer
Promat by ivarsson a/s har rettighed til jævnligt at tilpasse denne hemmeligholdelseserklæring. Eventuelle væsentlige ændringer vil/vil ikke blive bekendtgjort på denne officielle hjemmeside.